00731 Ladiner Renaissance Bündner Tagblatt, Gieri Cavelty 31.7.00