91.8.17 Die Vögel fliegen Bündner Tagblatt, Foto M. Sauter 17.8.91